Tidningar på sjukhus och andra vårdmottagningar

När man besöker en vårdcentral eller annan vårdinrättning kan man ofta finna olika tidskrifter i väntrum och liknande. Ofta finns ett par tummade skvallertidningar, någon dagstidning och kanske ett par tidningar om bilar och båtar. Men hur kommer det sig att tidningarna är så vanliga här?

Tidningar i väntrummen

I de allra flesta väntrum kan man finna tidningar och tidskrifter. Det kan till exempel handla om att vårdinrättningens egen tidning finns där, och dessutom finns det ofta dagens tidning och något mer. Tidningarna kan komma från lite olika ställen. Ibland är det så att kliniken eller inrättningen har avtal med någon tidningsleverantör. Då kan det vara så att de får de senaste numren av vissa tidskrifter automatiskt. Hos distriktstandvarden.se kan så ofta vara fallet. Ibland tar personalen också med sig utlästa tidningar och lägger dem i väntrummet. När det blir för många tidningar skänks eller slängs de ofta. Om det är tal om ett sjukhus kan tidningarna ibland komma från patienter som läst ut dem, eller från personer som har avlidit.

Digitala tidningar

I takt med att tekniken utvecklas allt mer blir det också allt vanligare att det satsas på så kallade digitala tidningar. Dessa förekommer också i väntrum och på sjukhus. Om man vill läsa dessa behöver man ofta koppla upp sig mot det internet som finns på vårdinrättningen och sedan surfar man till en sajt där tidningarna finns. Detta är ofta ett mer miljövänligt och kostnadseffektivt sätt att ordna en stor mängd tidningar på. Nackdelen med detta sätt är att många äldre inte har enheter som kan användas för surf och på många sjukhus är det också direkt olämpligt att ha mobiltelefon eller andra mobila enheter eftersom att de kan störa ut annan medicinsk utrustning som i många fall är livsuppehållande.

Fördelar med tidningarna

Det finns flera fördelar med att erbjuda lite tidningar på sjukhus och i väntrum. I väntrummet kan tidningen ofta vara ett sätt att varva ner. Många som är rädda för sjukhus eller tandläkare kan finna det avstressande att sitta och bläddra lite i en tidskrift om något favoritämne medan de väntar. Det är också ett sätt att väcka samtal mellan de väntande. Om en person läser en artikel och någon annan läser samma sak kan diskussioner ofta väckas.

På sjukhus kan det ofta bli en hel del väntetid. Det kan handla om att man måste vänta på sin tur, eller om att man måste vänta på en behandling eller liknande. Då kan tidskrifterna vara ett sätt att få tiden att gå lite snabbare. Om man som patient inte har något att göra går tiden ofta ännu långsammare. Tidningarna gör alltså dagen lite lättare både för inneliggande patienter och för akutfall.