Hemdatortidningar från förr

I dagens uppkopplade samhälle har man tillgång till de senaste nyheterna dygnet runt var man än befinner sig, då det numera inte är några konstigheter att kunna surfa på internet i mobilen. Annat var det för några decennier sedan, på 80- och 90-talet. Då var man som datorintresserad tvungen att köpa tryckta tidskrifter som bara kom ut en gång i månaden, eller oftare om man var lyckligt lottad. Nyheterna i dessa tidningar var då redan gamla när man läste dem, med dagens mått mätt, eftersom hänsyn måste tas till pressläggning och andra faktorer som är en del av vardagen när man producerar en tryckt tidning.

Svenska Hemdatornytt och Datormagazin

För den som hade en egen hemdator under slutet av 80- och början av 90-talet var de två stora tidningarna på området Svenska Hemdatornytt (SHN) och Datormagazin (DMZ). Medan SHN skrev om i princip alla sorters hemdatorer, även de lite mindre vanliga märkena, var DMZ nischad på enbart Commodores modeller, det vill säga Commodore 64, Commodore 128 och Amigan.

Gemensamt för dem båda var dock att de brukade publicera så kallade listningar, det vill säga programmeringskod. Dessa bestod ofta av otaliga kodrader i BASIC eller annat högnivåspråk som man sedan fick sitta och skriva av för hand hemma i pojkrummet. Vissa program var i själva verket maskinkod, men i form av en BASIC-listning med långa sifferrader i form av DATA-satser. Råkade man skriva en siffra fel där blev hela programmet okörbart och det tidsödande arbetet med att hitta felkällan fick påbörjas.

Under 90-talet började dock datortidningarna med omslagsdisketter. Man fick med andra ord en diskett på köpet med tidningen och på denna diskett kunde dessa listningar läggas in, så man slapp skriva in dem för hand. Disketterna brukade också fyllas med allehanda nyttoprogram och ibland små spel.

Commodores konkurs

Datormagazin kom ut med sitt första nummer 1986 och gav ut sista numret 1995 då chefredaktören och grundaren Christer Rindeblad skrev sin sista ledarspalt för tidningen. Året innan hade nämligen Commodore gått i konkurs, efter att länge ha brottats med ekonomiska problem. Kanske hade Commodore klarat sig bättre om de hade haft hjälp av företag som https://www.capcito.com/sv som erbjuder företagslån och hjälp med fakturor. Det var flera företag som sedan köpte upp vad som fanns kvar av Commodore, bland annat Gateway 2000 och tyska datortillverkaren Escom. Inget av dessa företag lyckades dock få tillbaka Amigan till dess glansdagar under det sena 80- och tidiga 90-talet.

Nu hade istället PC:n börjat få grafik och ljud som var bättre än Amigans och i de sista utgåvorna av Datormagazin började det skrivas en del om PC-datorer, till många läsares förtret. Chefredaktören Christer Rindeblad gick efter Datormagazins nedläggning vidare till datortidningen PC Hemma, som i själva verket var det nya namnet på den gamla tidskriften Svenska Hemdatornytt.

År 2000 återuppstod Datormagazin, men då som en helt annan tidning som byggde på en sammanslagning av PC Plus och PC Extra. Tidningen ges ut än idag, men genomgick 2010 ett ägarbyte och ägs idag av Egmont Tidskrifter. Det har även getts ut en specialutgåva, kallad Datormagazin Retro, som handlar om den gamla tidningen.